FORMLAR

 
 
Trabzon 2007 Ulusal Organizasyon Komitesi Dosyası
Karadeniz  Spor Oyunları İdari Komitesi 1.Toplantı Tutanağı
Karadeniz  Spor Oyunları İdari Komitesi 2.Toplantı Tutanağı
Karadeniz Spor Oyunları Genel Kuralları
GSGM İhale Yönetmeliği