KARADENİZ  OYUNLARI

   

Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin (Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Gürcistan, Ukrayna) gençliği ve sporcuları arasında kardeşlik ve arkadaşlık duygularını geliştirmek, Olimpizm ruhunu aşılamak ve özellikle Karadeniz Bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, Ülkemizin önderliğinde, 07-12 Eylül 1999 tarihleri arasında başta Trabzon olmak üzere, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin illerini kapsayacak olan 1. Karadeniz Oyunları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 

İlk uzmanlar toplantısı, katılacak olan ülkelerin uzmanlarıyla 17-18 Şubat 1997 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı ve bu toplantıda Oyunların Statüsü hazırlandı.

 

Daha sonra, katılacak olan ülkelerin Spordan Sorumlu Bakanlarının katılımıyla 8 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’da yapılan toplantıda, Spordan Sorumlu Eski Bakanı, Yücel Seçkiner, Karadeniz Spor Oyunları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi ve Daimi Genel Sekreterlik görevi ise Ülkemize verildi.

 

2 Ekim 1998 tarihinde ise üye ülkelerin Bakanlarının katılımı ile Trabzon’da yapılan Karadeniz Oyunları Genel Kurul toplantısında, statüde bazı düzeltmeler yapıldı ve statünün son hali yürürlüğe girdi.

 

Bakanlığınızın himayelerinde, Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin ortak çalışmaları sonucunda her türlü hazırlıkları tamamlanan 1. Karadeniz Spor Oyunları, 1999 yılında Ülkemizde meydana gelen elim deprem felaketi nedeniyle yapılamamış, ileriki bir tarihte yapılmak üzere ertelenmişti.

 

Son yıllarda Genel Müdürlüğümüzce iştirak edilen çeşitli uluslararası toplantılarda, Karadeniz Spor Oyunlarının yeniden canlandırılması konusunda sorulara muhatap olunmuş, bu nedenle 1999 yılında yapılamayan 1. Karadeniz Spor Oyunlarının yeniden düzenlenmesi düşünüldü.

 

Bu Oyunların daha popüler bir hale gelebilmesi ve daha çok sporcunun katılımının sağlanması amacıyla Oyunlara daha önce olduğu gibi yalnız Karadeniz de kıyısı olan ülkeler nezdin de değil, Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye ülkelerin tümünün katılımı da planlandı.

 

Bu amaçla Karadeniz Oyunlarına katılacak ülkelere bu konu ile ilgili görüşleri sorulmuş, tüm ülkelerden alınan cevaplar olumlu ve bu fikrimizi destekleyici yönde oldu.Ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne de konu yazılı olarak iletilmiş ve  olumlu olarak mütalaa edilmiştir. Bu nedenle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, ilk önce Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye ülkelerin yetkili uzmanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi uygun gördü.

 

26-27 Ocak 2006 tarihlerinde İstanbul’da yapılan toplantıda, Oyunların Statüsü ile ilgili olarak ülke temsilcileri genel görüşlerini belirttiler, hazırlanan yeni statüyü ülkelerine götürüp, yetkililerle inceleyeceklerini belirttiler. Toplantıya çeşitli nedenlerle katılamayan ülkelere de hazırlanan statü gönderilmiştir.

 

Bu toplantı sonucunda, ülkelerin statüyü inceleyerek son şeklini vermek ve statünün Ülke Bakanlarınca imzalanmak üzere Ülkemizde Spordan Sorumlu Bakanlar ve Spor Uzmanları Toplantısının 8-10 Haziran 2006 tarihlerinde İstanbul da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 

8-10 Haziran 2006 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen ve üye ülkelerin Spordan Sorumlu Bakanlarının statüyü imzalaması sonucunda, statü resmi hale geldi.